deel 14: verschillende periodes van het kerkelijk jaar

29 nieuwe liederen, die in de nieuwe Zingt Jubilate zullen verschijnen, uit verschillende periodes van het kerkelijk jaar, vormen een belangrijk deel van deze dubbel-cd. Daarnaast worden 18 liederen opgenomen, die in het nieuwe boek een belangrijke wijziging ondergaan, bv. een nieuwe melodie op de tekst, of een aanpassing van de melodie als gevolg van het musicologisch onderzoek dat ter gelegenheid van de nieuwe uitgave gedaan werd. Daarnaast werden ook 2 nieuwe kyriales opgenomen.

De liederen worden gebracht door het Kathedraalkoor van Brugge, én door de monnikengemeenschap van de St-Sixtusabdij in Westvleteren, beide o.l.v. IgnaceThevelein.
De abdijgemeenschap heeft die liederen ingezongen die uit hun traditie voortkomen (uit Het Abdijboek, uitgegeven door de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie).

De organisten Jos Bielen, Peter Ledaine en Pieter Van Waesberghe spelen de begeleiding.

Inhoud:
CD 1:
Licht in onze ogen (ZJ 127)
Geen kracht meer om te leven (ZJ 111)
Wij wachten op de koning (ZJ 129)
Er komt gehoor voor onze nood (ZJ 109)
Gij zijt de wereld aangekondigd (ZJ 132)
Gij zijt een mensenzoon (ZJ 120)
Door het donker (ZJ 229)
Van ver, van oudsher aangereikt (ZJ 232)
Het volk van de Heer (ZJ 326)
Christus heeft voor ons geleden (ZJ 360)
Door wat voor grote eenzaamheden (ZJ 379)
Toen Jezus in zijn uur gekomen was (ZJ 380)
Al heeft Hij ons verlaten (ZJ 412)
Dit is de dag (ZJ 413)
Gods adem die van boven kwam (ZJ 436)
De Geest des Heren, de vertrooster (ZJ 439)
Tussen waken, tussen dromen (ZJ 440)
Staat op en weest niet bang (ZJ 442)
Verkondig alle mensen (ZJ 502)
Mens voor de mensen zijn (ZJ 509)
Kyriale (ZJ 43)
Zolang er mensen zijn op aarde (ZJ 514)
Al wat er nodig is (ZJ 526)CD 2:
God heeft gesproken in de tijd (ZJ 537)
Het brood in de aarde (ZJ 547)
Wie oren om te horen heeft (ZJ 594)
De schapen alle honderd (ZJ 598)
Wij zijn geroepen tot het feest (ZJ 671)
U kennen, uit en tot u leven (ZJ 728)
Een schare die niemand kan tellen (ZJ 718)
Uw woord omvat mijn leven (ZJ 737)
Ik zie de hemel opengaan (ZJ 751)
Wat de Heer genadig verleende (ZJ 781)
De vreugde voert ons naar dit huis (ZJ 754)
Sta gelovig in het leven (ZJ 755)
Wij komen als geroepen (ZJ 756)
Kyriale (ZJ 45)
Brood zal ik u geven (ZJ 766)
Heeft niemand U gezien (ZJ 759)
Alle eer en alle glorie (ZJ 767)
Wij gaven and’re namen (ZJ 730)
O licht, vrolijk licht van de hemel (ZJ 832)
Wie als een God wil leven (ZJ 772)
Het graan slaapt in de aarde (ZJ 937)
Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief (ZJ 782)
Hij die gesproken heeft een woord dat gaat (ZJ 939)
Heer Jezus, o Gij dageraad (ZJ 808)

     Sint-Jacobshuys
           Centrum voor koor- en kerkmuziek